Vilkår og betingelser

Temaet for konkurransen er å vise verdens skjønnhet i sentrum for fotointeressen. Det endelige valget av vinnermotivene foretas av en jury.

Vinnerbildene presenteres på nettsiden "Vinner", og alle premievinnerne blir informert per e-post og/eller brev. CEWE overrekker 1 000 flotte premier.

Opptil 25 digitale bilder som du har tatt selv og som deltakerne har uinnskrenket opphavs- og bruksrett til og med motiver som ikke strider mot bestemmelsene opphavslandet, rettslige bestemmelser i Den europeiske union eller personvernet, kan lastes opp i de seks kategoriene "Sport", "Mennesker", "Landskap", "Arkitektur", "Trafikk og infrastruktur" og "Natur" innen 30. juni 2017. Det er gratis å delta i fotokonkurransen.

Det er bare mulig å delta online via nettsidene til konkurransen. Innsendinger per post eller på andre måter kommer ikke i betraktning.

Bortsett fra plassene 1 til 6 fungerer kategoriene ved bedømmelse utelukkende som en tematisk organisering og kontroll av de innsendte bildene. Fordelingen av vinnerbildene i kategoriene for plassene 7 til 1 000 er derfor tilfeldig.

Hver deltaker kan administrere sine opplastede bilder, samt opplysninger og beskrivelse av bildene via sin personlige brukerkonto. Bildene må ha en størrelse på minst 1 920 x 1 080 piksler og en filstørrelse på maksimalt 22 megabyte (MB) ved opplasting. Bare JPEG-filformat er tillatt. I tillegg må det være en versjon i originalstørrelse av hvert bilde som lastes opp, som arrangøren kan be deltakeren om i tilfelle bildet skal offentliggjøres i utstillinger eller inkluderes i trykte medier som en del av markedsføringsaktivitetene som er beskrevet under.

Konkurransens organisator forbeholder seg retten til å slette bildebidrag som avviker grovt fra de tematiske indikasjonene. Deltakeren varsles ikke om at bilder er slettet. I tillegg forbeholder organisatoren seg retten til når som helst og uten forvarsel å foreta endringer eller komme med tilføyelser i innholdet, selv om dette vil påvirke deltakerbetingelsene.

Med deltakelse i konkurransen gir deltakeren CEWE og selskapene forbundet med CEWE en ugjenkallelig, enkel bruksrett uten tidsbegrensning til å bruke bildet/bildene som er lastet opp i sitt PR-arbeid. Det omfatter muligheten til publisering, kopiering, avbildning og distribusjon for egenreklame og presentasjon av CEWE. Dette gjøres utelukkende i sammenheng med konkurransen – og i den følgende kommunikasjonen hvor deltakeren har deltatt. Denne tillatelsen inneholder bruken av innleverte bilder for presentasjon på utstillinger, publisering på Internett og sosiale medier, inkludering i andre publikasjoner, også publikasjoner av tredjepart i presserapporter, presentasjon av tjenestene fra CEWE.

For en kommersiell bruk som går ut over dette kreves et spesielt samtykke av deltakeren.

Med deltakelsen bekrefter deltakeren at han/hun har opphavsrett til de opplastede bildene, og dermed har ubegrensede bruksrettigheter til bildet. Deltakeren bekrefter videre at bildene som han eller hun har lastet opp, ikke er heftet med rettigheter fra tredjepart. Spesielt at alle gjenkjennbare, avbildede personer er innforstått med angitt bruk og at opphavsretten til tredjepart ikke overtredes på grunn av denne bruken. Deltakeren fritar CEWE ovenfor eventuelle krav fra tredjepart. Ansatte hos CEWE og andre personer som deltar i utarbeidelse og iverksettingen av fotokonkurransen, er utelukket fra deltakelse.

Deltakeren er innforstått med at navnet brukes som opphavsperson til bildet. Deltakeren forsikrer at innholdet i de overførte bildefilene ikke bryter de gjeldende forbudsstandardene, spesielt mot forskriftene om spredning av barnepornografi. For publisering av bilder som en del av publiseringsbetingelsene betales det ingen honorarer og ingen godtgjørelse.

Deltakeren kan til enhver tid trekke bildene fra konkurransen ved å slette de aktuelle bildene via den personlige brukerkontoen. Dette gjelder ikke bilder som presenteres på siden "Vinner" etter vurderingen.

Med opplasting av bildene sier deltakeren seg innforstått med deltakerbetingelsene. Å gå rettens vei er utelukket.

Disclaimer for bruk av CEWE Photo Contest app på iOS: Det gjøres kjent at Apple Inc. ikke har deltatt i gjennomføringen eller er sponsor for den konkurransen. Premiene i konkurransen inneholder ingen produkter fra Apple Inc. I tillegg er Apple Inc. på ingen måte ansvarlig for denne appen eller bruken av den.

Bildedokumentasjon for teaser/tittelbilde på startsiden, fra venstre til høyre ovenfra og ned: © Gábor Máté Pusztai, vinner i kategorien "Sport" (Our world is beautiful 2014/15), © Agnieszka Gulczyńska, vinner i kategorien "Mennesker" (Our world is beautiful 2014/15), © Adam Kováč, vinner i kategorien "Landskap" (Our world is beautiful 2014/15), © Devid Camerlynck, vinner i kategorien "Arkitektur" (Our world is beautiful 2014/15), © Thomas Pedersen, vinner i kategorien "Trafikk og infrastruktur" (Our world is beautiful 2014/15), © Murat Ertem, vinner i kategorien "Natur" (Our world is beautiful 2014/15).

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description