Vilkår og betingelser

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA, heretter kalt CEWE, arrangerer fotokonkurransen "CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful". Temaet for konkurransen er å vise verdens skjønnhet i sentrum for fotointeressen. Det endelige valget av vinnermotivene foretas av en jury. CEWE overrekker 1 000 flotte premier. Vinnerbildene presenteres på nettsiden "Vinnere", og alle premievinnerne blir informert per e-post og/eller brev, se kommentar i punkt 12.
 2. Som en del av hovedkonkurransen arrangeres det tematiske spesialkonkurranser med korte frister. Disse korte konkurransene arrangeres i ulike land (regionalt) og eventuelt med samarbeidspartnere. Betingelsene for å delta i hovedkonkurransen gjelder i utgangspunktet også for spesialkonkurransene. Avvikende bestemmelser står på de aktuelle sidene i konkurranseplattformen.
 3. Bare fysiske, myndige personer kan delta, dette gjelder som regel at man må være over 18 år.
 4. Opptil 100 digitale bilder som deltakerne har tatt selv og som deltakerne har uinnskrenket opphavs- og bruksrett til og med motiver som ikke strider mot bestemmelsene opphavslandet, rettslige bestemmelser i Den europeiske union eller personvernet, kan lastes opp i de ti kategoriene "Landskap", "Mennesker", "Natur", "Dyr", "Sport", "Arkitektur og infrastruktur", "Mat", "Reise og kultur", "Hobby og fritid" og "Humor" innen 31. mai 2019. Det er bare mulig å delta online via nettsidene til konkurransen. Innsendinger per post eller på andre måter kommer ikke i betraktning.
 5. Hver deltaker kan administrere sine opplastede bilder, samt opplysninger og beskrivelse av bildene via sin personlige brukerkonto. Bildene må ha en størrelse på minst 1920 x 1080 piksler og en filstørrelse på maksimalt 22 megabyte (MB) ved opplasting. Bare JPEG-filformat er tillatt. I tillegg må det være en versjon i originalstørrelse av hvert bilde som lastes opp, som arrangøren kan be deltakeren om i tilfelle bildet skal offentliggjøres i utstillinger eller inkluderes i trykte medier som en del av markedsføringsaktivitetene som er beskrevet under.
 6. Arrangøren av konkurransen forbeholder seg retten til å slette bildebidrag som avviker grovt fra de spesifiserte temaene. Deltakeren varsles ikke om at bilder er slettet. I tillegg forbeholder organisatoren seg retten til når som helst og uten forvarsel å foreta endringer eller komme med tilføyelser i innholdet, selv om dette vil påvirke deltakerbetingelsene.
 7. Med deltakelse i konkurransen gir deltakeren CEWE og selskapene forbundet med CEWE en ugjenkallelig, enkel bruksrett uten tidsbegrensning til å bruke bildet/bildene som er lastet opp i sitt PR-arbeid. Det omfatter muligheten til publisering, kopiering, avbildning og distribusjon for egenreklame og presentasjon av CEWE. Dette gjøres utelukkende i sammenheng med konkurransen – og i den følgende kommunikasjonen hvor deltakeren har deltatt. Denne tillatelsen inneholder bruken av innleverte bilder for
  1. presentasjon på utstillinger,
  2. auksjon av utstilte arbeider for et godt formål,
  3. publisering på internett og i sosiale medier,
  4. inkludering i andre publikasjoner, også publisering av tredjepart i presserapporter,
  5. presentasjon av tjenestene fra CEWE.
  6. For en kommersiell bruk som går ut over dette kreves et spesielt samtykke av deltakeren.

 8. Med deltakelsen bekrefter deltakeren at han/hun har opphavsrett til de opplastede bildene, og dermed har ubegrensede bruksrettigheter til bildet. Deltakeren bekrefter videre at bildene som han eller hun har lastet opp, ikke er heftet med rettigheter fra tredjepart. Spesielt at alle gjenkjennbare, avbildede personer er innforstått med angitt bruk og at opphavsretten til tredjepart ikke overtredes på grunn av denne bruken. Deltakeren fritar CEWE ovenfor eventuelle krav fra tredjepart. Ansatte hos CEWE, deres familier og andre personer som deltar i utarbeidelse og iverksettingen av fotokonkurransen kan ikke delta.
 9. I forbindelse med at arrangøren publiserer innsendte bilder brukes alltid deltakerens fulle navn som opphavsperson.
 10. Deltakeren forsikrer at innholdet i de overførte bildefilene ikke bryter de gjeldende forbudsstandardene, spesielt mot forskriftene om spredning av barnepornografi. Bidrag som viser lovbrudd, voldsforherligelse, pornografi, rasisme eller andre lovbrudd, eller som er utformet for å manipulere konkurransen vil bli fjernet av arrangøren. Deltakeren varsles ikke om at bilder er slettet.
 11. For publisering av bilder som en del av publiseringsbetingelsene betales det ingen honorarer og ingen godtgjørelse. Premiene og/eller gavekortene som arrangøren viser på siden "Premier", utbetales ikke i kontanter og kan ikke byttes. Det er heller ikke mulig å overføre premiene til tredjepart.
 12. Kommentar til punkt 1: Hvis en vinner ikke melder seg i løpet av 14 ager etter at han er varslet, forfaller kravet på premien, og arrangøren av konkurransen kan utrope en annen vinner. Dette gjelder også månedsvinnere.
 13. Deltakeren kan til enhver tid trekke bildene fra konkurransen ved å slette de aktuelle bildene via den personlige brukerkontoen. Dette gjelder ikke bilder som presenteres på siden "Vinner" etter vurderingen.
 14. Med opplasting av bildene sier deltakeren seg innforstått med deltakerbetingelsene. Å gå rettens vei er utelukket.
 15. Disclaimer for bruk av CEWE Photo Contest app på iOS: Det gjøres kjent at Apple Inc. ikke har deltatt i gjennomføringen eller er sponsor for den konkurransen. Premiene i konkurransen inneholder ingen produkter fra Apple Inc. I tillegg er Apple Inc. på ingen måte ansvarlig for denne appen eller bruken av den.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description